הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות

א. כללי


.1 על השימוש באתר ו/או באפליקציה  www.linkedog.comאו בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו )"האתר") תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן:

  1. בהמשך יפורטו הנהלים המטפלים בפרטיות המשתמשים באתר ובאופן האיסוף והשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").
  2. בעת השימוש באתר נאסף מידע אודותיך.

חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש, הטבות, אמצעי התשלום שבאמצעותם מימשת את הרכישות וכדומה.

זהו המידע שהנך מנדב ביודעין ומרצונך החופשי, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IPשממנה פנית ועוד).

  1. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
  2. Linkedog ו/או מי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך, המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבותאלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינםבשליטתן.

בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק,
סוחר, אתר או גוף מסחרי.


  1. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יתכן ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.


ב. רישום לאתר


7. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון.

  1. למען הסר ספק, את מספר כרטיס האשראי והכתובת הפיזית תידרש להזין אך ורק במעמד רכישה ישירה באתר ו/או אצל אחד מהמפרסמים באתר.
  2. יודגש כאן, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו בלבד.

 ג. מאגר מידע


10. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של Linkedog.

ד. השימוש במידע
11. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
.11.1 לאפשר את שימושך באתר;
.11.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
.11.3 להוסיף ו/או לעדכן ו/או לבטל תכנים, מוצרים, ושירותים שקיימים באתר.
 .11.4לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, וכן פרסום מידע ותכנים.
.11.5להתאים את התכנים שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
12. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
13. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IPשלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
.13.1יצירת קשר עמך.
.13.2משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תציין בכתב בפני Linkedog כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו בכתובת הדואר האלקטרוני Linkedog.com@gmail.com ולבקש להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה.
13.3. לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
13.4. בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים


14. Linkedog תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו,
לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
14.1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו על ידך.
יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לצדדים שלישיים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק.
14.2. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
14.3. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך.
14.4 במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
14.5. במקרה שבו Linkedog תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו ו/או במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד ו/או גוף מסחרי זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

ו. Cookies


15. האתר יכול וישתמש בעוגיות ("Cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
16. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookiesאם אינך יודע כיצד לעשות זאת, להלן המדריך:

16.1. מחיקת קוקיז בדפדפן מסוג כרום (Chrome)

הקליקו בקצה הסרגל העליון (מימין או משמאל) על סימן המפתח השבדי > בתפריט שייפתח לחצו על "היסטוריה" > בעמוד שייפתח לחצו על "נקה את כל נתוני הגלישה" > ודאו כי מסומן V באפשרויות "רוקן את הקבצים השמורים" וגם ב"מחק קובצי Cookie ונתוני אתר ופלאגין אחרים" > ודאו כי בתיבת "מחק את הפריטים" כתוב "משחר ההיסטוריה".

 

16.2. מחיקת קוקיז בדפדפן מסוג אקספלורר (Explorer)

לחצו בסרגל העליון על "כלים" או סימן גלגל השיניים > בתפריט שייפתח לחצו על "אפשרויות אינטרנט" > בחלונית שתיפתח, ודאו כי אתם נמצאים בלשונית "כללי" ובחלקה האמצעי הקליקו על "מחיקה" > בחלונית שתיפתח, ודאו כי מסומן V באפשרויות "קבצי אינטרנט זמניים" וב-"Cookies" > לחצו בתחתית חלון זה על "מחיקה" ואז תתבצע המחיקה.

 

16.3. מחיקת קוקיז בדפדפן מסוג פיירפוקס (Firefox)

לחצו בפינת המסך העליונה על החץ הקטן הצמוד למילה Firefox או על "כלים" > בתפריט שייפתח, עמדו עם העכבר על השורה "היסטוריה" > בתפריט שייפתח, בחרו ב"נקה היסטוריה אחרונה" > ודאו כי בתיבה העליונה, האפשרות הנבחרת היא "הכל" ומתחת מסומן V באפשרויות "עוגיות" ו"מטמון" > אשרו חלונית זו.

 

16.4. מחיקת קוקיז בדפדפן מסוג ספארי (Safari) - במכשירי אייפד ואייפון

לחצו על אייקון "הגדרות" במכשירכם > בחרו ב-Safai > בחרו ב"נקה עוגיות ונתונים" > אשרו את הפעולה.


ז. פרסומות של צדדים שלישיים


17. אתר Linkedog יאפשר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן
באתר. במקרים מסוימים, מודעות אלה עשויות להגיע ממחשביהן של אותן חברות, ועל מנת לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות  Cookiesבמחשבך.

ה- Cookiesמאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית
בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.


ח. אבטחת מידע


18. באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. תפקודן  של מערכות ונהלים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן).

ט. זכות לעיין במידע


19. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

  1. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

י. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו


פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר  בכתובת הדואר האלקטרוני Linkedog.com@gmail.com

יא. שינויים במדיניות הפרטיות


21. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.